Gamle Furutrær (Old Pinetrees) painting by Lars Hertervig, 1865, collection of the Rogaland kunstmuseum, Stavanger, Norway
Hertervig 3D Project (text in Norwegian)

Lars Hertervig malte Gamle Furutrær 1865 i Stavanger i en alder av 35 år. Han hadde vært ute i verden, studert kunstmaleri et par år i Tyskland og besøkt England og middelhavet. Da Hertervig malte Gamle Furutrær hadde han jobb i et snekkeri og malerverksted i Stavanger. Bilderommet i maleriet er usedvanlig klart og gjennomtenkt oppbygget. Alle delene av trærne og landskapet er fremstilt slik at de har rom rundt seg. Det er lett å se at alt henger sammen og er ordnet.

Jeg syntes dette virket så praktisk og ordentlig at jeg ville prøve å gjenskape situasjonen som et 3D-databilde. Jeg bestemte meg til å finne ut hvordan bilderommet i Gamle Furutrær er konstruert. For eksempel er det ikke bare et virrvarr av greiner hvis man ser nøye etter. Hver liten kvist er gjennomtenkt, og det finnes minst en helt logisk og naturlig plassering i 3D i de tilfellene der det kan være tvetydigheter.

De største overraskelsene fikk jeg da jeg skulle anlegge grunntrekkene i datamodellen. Jeg måtte finne ut hvor horisontlinjen går, og hvordan den henger sammen med helningen på vannspeilet i forgrunnen, og hvordan perspektivet er bygget opp. Igjen finnes det en oversiktlig plan i bildet, men den er konstruert på en helt egen måte.

På bildeflaten ser vi en eksakt tredeling av bildet i soner. Nederst er vann, stein, røtter og jord. I midten er det trestammer, skog og åser. Øverst trekroner, himmel og skyer. Jeg prøvde å sette helningen på vannspeilet til 30 grader. Det er en tredjedel av 90 grader, så jeg bare tok det tallet i første forsøk. Da skjærer vannspeilet grensen mellom underste sone og midt-sonen, og resultatet er at de to personene bak til venstre i bildet markerer horisontlinjen. Deres øyenhøyde er betrakterens øyenhøyde, og de er små bare fordi de står nær forsvinningspunktet.

Når scenen er konstruert slik, følger det at de store trærne står veldig bratt i forhold til vannspeilet. Det ligger en komprimering av bilderommet i dette. Det er en komprimering bare i dybdeaksen. Stein-og jordgruppen som utgjør størstedelen av underste sonen til høyre i bildet er dermed fremstilt i noe som kan sammenlignes med et halvrelieff. Den andre stein- og jordgruppen som ligger til venstre er helt avskilt fra den til høyre. Midt i mellom står en gruppe trær i en helt annen skala, omlag samme skala som de to personene om man velger å se dem på linje. Samtidig kan de små trærne gå for å være småbusker eller andre planter, dersom man velger å sammenligne dem med de store trærne.

Da jeg skulle komplettere rommet i alle retninger på data, (f. eks sett fra de to personenes synsvinkel) valgte jeg å bruke elementer fra maleriet til å fylle ut. Jeg føyde til så lite som mulig, derfor er det mindre informasjon i store områder.

Yngve Zakarias mai 2008